Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024 09:29
ΒόλοςΤοπικά

Οι μετρήσεις για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στο Βόλο


Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:
Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 19 Ιανουαρίου μέσο όρο τιμών 70 μg/m3, στις 20 Ιανουαρίου μέσο όρο τιμών 21 μg/m3, στις 21 Ιανουαρίου μέσο όρο τιμών 19 μg/m3 και στις 22 Ιανουαρίου μέσο όρο τιμών 22 μg/m3.
Τα pm 2,5 κατέγραψαν στις 19 Ιανουαρίου μέσο όρο τιμών 18 μg/m3, στις 20 Ιανουαρίου μέσο όρο τιμών 11 μg/m3, στις 21 Ιανουαρίου μέσο όρο τιμών 10 μg/m3 και στις 22 Ιανουαρίου μέσο όρο τιμών 15 μg/m3.
Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, το όριο για τα pm 2,5 είναι 25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).
Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr