ΘεσσαλίαΛάρισα

Κλείνει την Πέμπτη η εθνική οδός από τον Ευαγγελισμό μέχρι τον Πλαταμώνα

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη 27 Ιουνίου και κατά τις ώρες 07:00’ έως 19:00’με ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του Αυτοκινητοδρόμου και στις δύο κατευθύνσεις, από τον κόμβο του Ευαγγελισμού έως το νοτιότερο άκρο του κόμβου του Πλαταμώνα και εκτροπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική Οδό Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς.

– Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της διακοπής κυκλοφορίας να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής και τα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων τόσο στην περιοχή αποκλεισμού της κυκλοφορίας, όσο και κατά μήκος της εναλλακτικής διαδρομής.

– Επιπλέον, με μέριμνα της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» και της Κ/Ξ «Μαλιακός-Κλειδί», θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιηθείσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το προσφορότερο τρόπο από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

– Περαιτέρω επισημαίνεται ότι η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» θα πρέπει να μεριμνήσει για τη κατάλληλη προσαρμογή των χρεώσεων των διοδίων, λόγω ολικού αποκλεισμού της κυκλοφορίας, στους Μετωπικούς Σταθμούς Διοδίων Μακρυχωρίου και Λεπτοκαρυάς και στους Πλευρικούς Σταθμούς Διοδίων Ευαγγελισμού και Λεπτοκαρυάς.