Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024 18:38
ΕλλάδαΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Πως θα καταφέρουν οι επιχειρήσεις να μην επιστρέψουν τα χρήματα – Οι προθεσμίες και οι όροι


Εντόκως και αναδρομικά από την 1η Δεκεμβρίου, θα πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα από την επιστρεπτέα προκαταβολή, όσες επιχειρήσεις ή επαγγελματίες δεν κατορθώσουν να προσκομίσουν έως τις 31 Μαΐου τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή διαπιστωθεί ότι δεν τήρησαν τους όρους της κρατικής ενίσχυσης και κυρίως τη ρήτρα της απασχόλησης.

Οι επιχειρήσεις που θα βρεθούν σε αυτή την κατηγορία υποχρεούνται να εξοφλήσουν εφάπαξ και εντόκως τα ποσά από την επιστρεπτέα προκαταβολή, που βεβαιώθηκαν με το λογαριασμό που έχει εκδώσει η ΑΑΔΕ για τις εν λόγω επιχειρήσεις στις 2 Νοεμβρίου 2022.

Η πληρωμή θα πρέπει να γίνει, όπως προβλέπει η νέα κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Χθες άνοιξε από την ΑΑΔΕ, για ακόμη μια φορά, την πλατφόρμα myBusinessSupport δίνοντας έτσι νέα ευκαιρία στις επιχειρήσεις να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να γλυτώσουν από την επιστροφή ολόκληρου του ποσού του κρατικού δανείου που έλαβαν την περίοδο της πανδημίας.

Όπως είχε προαναγγελθεί, με την κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης, παρατάθηκαν οι προθεσμίες τόσο για την υποβολή των δικαιολογητικών από τους δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής όσο και για την καταβολή των επιστρεπτέων ποσών.

Σύμφωνα με την απόφαση, όσοι επιχειρηματίες, δεν υποβάλουν δικαιολογητικά μέχρι τη νέα προθεσμία (31η Μαΐου 2023) ή τα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύουν, ότι, τήρησαν τον όρο της απασχόλησης εργαζομένων, τότε δεν ισχύουν οι παρατάσεις, και επί του επιστρεπτέου ποσού που βεβαιώθηκε έως τις 2 Νοεμβρίου 2022 επιβάλλονται τόκοι από την 1η Δεκεμβρίου 2022. Η οφειλή εξοφλείται έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Ειδικότερα με την απόφαση ορίζονται τα εξής:

  • Για τα ποσά που βεβαιώθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2022, η προθεσμία καταβολής παρατείνεται ως την 30η Ιουνίου 2023.
  • Σε περίπτωση βεβαίωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων διενεργείται εκ νέου υπολογισμός.
  • Εφόσον έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου 2022 και μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται με την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής κουρεύεται έως 75% και εξοφλείται σε 96 άτοκες δόσεις. Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης.
  • Εφόσον μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 31ης Μαΐου 2023 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται με την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης.
  • Ο νέος τίτλος είσπραξης εξοφλείται σε 96 άτοκες δόσεις.
  • Η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού ισχύει μόνο εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022. Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης.
  • Εφόσον μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 31ης Μαΐου 2023 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης η παράταση θεωρείται ως μη χορηγηθείσα και επιβάλλεται τόκος επί του ποσού που βεβαιώθηκε μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2022, από 1 Δεκεμβρίου 2022.