Τοπικά

Μαγνησία: Εποχικό προσωπικό προσλαμβάνει η Πυροσβεστική

Με πενταμηνίτες θα ενισχυθούν οι πυροσβεστικές Υπηρεσίες στη Βι.ΠΕ, τον Αλμυρό και τη Σκιάθο με αποφάσεις των διοικητών της Π.Υ. Βόλου και ΒΙ.ΠΕ.
Συγκεκριμένα με απόφαση του Διοικητή Π.Υ. Βόλου Πύραρχου Χαρ. Πόζογλου, προσλαμβάνονται για το Π.Κ. Αλμυρού πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Στην κατηγορία εργάτη πυρόσβεσης – διάσωσης προσλαμβάνονται δύο άτομα και στην κατηγορία οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων τρία άτομα. Αντίστοιχα για το Π.Κ. Σκιάθου προσλαμβάνονται πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Στην κατηγορία εργάτη πυρόσβεσης – διάσωσης πέντε άτομα, στην κατηγορία οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων τρία άτομα και στην κατηγορία πυροφυλάκων ένα άτομο.
Επίσης με απόφαση του Διοικητή της Π.Υ. ΒΙΠΕ Βόλου Αντιπύραρχου Γ. Β. Βλόντζου, προσλαμβάνονται για το Αερομεταφερόμενο Πεζοπόρο Τμήμα της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Θεσσαλίας με έδρα την Π.Υ. ΒΙ. ΠΕ. Βόλου, πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κατηγορία Εργάτη Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος 18 άτομα και για την κατηγορία Οδηγού Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος δύο άτομα.
Η Υπηρεσία σε όλες τις περιπτώσεις διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να αυξήσει τις διαθέσιμες πιστώσεις όπως επίσης και το χρόνο εργασίας ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες που θα επικρατούν ιδιαίτερα κατά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου.