Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, το οποίο καλείται αρχικά να εγκρίνει τον ισολογισμό του Δήμου Βόλου, οικονομικού έτους 2022, και στη συνέχεια να αποφασίσει το ύψος των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2024, του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024, το δικαίωμα επί εμπορίας ποσίμων, ιαματικών ή μη υδάτων, τα τέλη διαφήμισης και το δικαίωμα βοσκής.

Άλλα σημαντικά θέματα αφορούν στον καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου, πωλητές (επαγγελματίες-παραγωγούς) για το έτος 2024, σχετικά με τη διατήρηση σε ισχύ των αποφάσεων επιβολής φόρων και τελών των Δημοτικών Συμβουλίων των τέως Δήμων Πορταριάς, Ν. Αγχιάλου και Αγριάς, απόφαση για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων και για τη μείωση ή απαλλαγή των δημοτικών τελών σε κοινωνικά ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες.