Παρασκευή, 31 Μαρτίου, 2023 12:10
ΒόλοςΤοπικά

Αλλαγές σε δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Βόλου


Δευτέρα έως Παρασκευή

–Νο 9 Αλιβέρι-Μελ/κα

Από Κ. Αφετηρία: 7.0*5, 8.05, 9.05*, 10.05, 11.05*, 12.05, 13.10*, 14.10*, 15.05, 16.35*, 18.05*, 19.35, 21.20*

Από Αλιβέρι: 7.40*, 8.40, 9.40*, 10.40, 11.40*, 12.40, 13.45*, 14.45*, 15.40, 17.10*, 18.40*, 20.10, 21.55*

Όπου υπάρχει το σημάδι (*) Μελισσάτικα

Σάββατο

–Νο 9 Αλιβέρι-Μελ/κα

Από K. Αφετηρία: 7.35*, 9.05, 10.35*, 12.05, 13.05, 14.35, 16.35*, 18.05, 19.35, 21.20*

Από Αλιβέρι: 8.10*, 9.40, 11.10*, 12.40, 13.40*, 15.10, 17.10*, 18.40, 20.10, 21.55*

Όπου υπάρχει το σημάδι (*) Μελισσάτικα

Δευτέρα έως Παρασκευή 

o 1

Από Πέτρου και Παύλου: 5.45, 6.10, 6.30, 6.50, 7.10, 7.25, 7.40, 7.55, 8.10, 8.24, 8.36, 8.48, 9.00, 9.12, 9.24, 9.36, 9.48, 10.00, 10.12, 10.24, 10.36, 10.48, 11.00, 11.12, 11.24, 11.36, 11.48, 12.00, 12.12, 12.24, 12.36, 12.48, 13.00, 13.12, 13.24, 13.36, 13.48, 14.00, 14.13, 14.26, 14.37, 14.51, 15.09, 15.23, 15.43, 16.03, 16.23, 16.43, 17.03, 17.23, 17.38, 17.53, 18.08, 18.23, 18.38, 18.53, 19.08, 19.23, 19.38, 19.53, 20.08, 20.23, 20.38, 20.53, 21.08, 21.23, 21.39, 21.55, 22.15, 22.35

Δευτέρα έως Παρασκευή 

-Νο 4

Από αφετηρία ΟΑΕΔ: 5.50, 6.10, 6.30, 6.50, 7.05, 7.20, ^7.35, 7.50, 8.05, 8.20, ^8.35, 8.50, 9.05, *9.20, 9.35, 9.50, ^10.05, 10.20, 10.35, 10.50, 11.05, 11.20, 11.35, 11.50, ^12.05, 12.20, 12.35, 12.50, ^13.05, 13.20, 13.35, 13.50, 14.05, *14.20, 14.35, 14.50, 15.05, 15.20, 15.35, 15.50, 16.05, 16.20, *16.35, 16.50, 17.05, 17.20, 17.35, 17.50, *18.05, 18.20, 18.35, 18.50, 19.05, 19.20, 19.35, 19.50, 20.05, 20.20, 20.35, 20.50, *21.05, 21.20, 21.35, 21.50, 22.05, 22.20, 22.40, 23.00

Από Αηδονοφωλιές: 6.20, 6.40, 7.00, 7.20, 7.35, 7.50, ^8.05, 8.20, 8.35, 8.50, ^9.05, 9.20, 9.35, *9.50, 10.05, 10.20, ^10.35, 10.50, 11.05, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05, 12.20, ^12.35, 12.50, 13.05, 13.20, ^13.35, 13.50, 14.05, 14.20, 14.35, *14.50, 15.05, 15.20, 15.35, 15.50, 16.05, 16.20, 16.35, 16.50, *17.05, 17.20, 17.35, 17.50, 18.05, 18.20, *18.35,  18.50, 19.05, 19.20, 19.35, 19.50, 20.05, 20.20, 20.35, 20.50, 21.05, 21.20, *21.35, 21.50, 22.05, 22.20, 22.35, 22.50, 23.05, 23.25

Κυριακή 

-Νο 2

Από αφετηρία: 7.10, 8.10, 9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10, 19.40, 20.10, 20.40, 21.10, 21.40, 22.05, 22.30

Από Πανεπιστήμιο: 7.40, 8.40, 9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10, 19.40, 20.10, 20.40, 21.10, 21.40, 22.05, 22.30
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com