Δευτέρα, 27 Μαρτίου, 2023 17:19
volosday.gr@gmail.com
Ελλάδα

Aκαρπη η συνάντηση υπουργείου-ΠΝΟ – Συνεχίζεται η απεργία

Ðïëý õøçëüò êßíäõíïò ãéá ðõñêáãéÜ óÞìåñá,ìå äåßêôç åðéêéíäõíüôçôáò 4,ëáìâÜíïíôáé ìÝôñá óå üëá ôá óçìåßá ôïõ ëåêáíïðåäßïõ áðü ôçí ðåñéöÝñåéá êáé ôïõò äÞìïõò.Êëåéóôüò ï äñüìïò óôï áéóèçôéêü äÜóïò ôçò ÊáéóáñéáíÞò êáé óôïí Õìçôôü, ÔåôÜñôç 26 Éïõíßïõ 2019

Χωρίς αποτέλεσμα έληξε η σημερινή συνάντηση των εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) με την ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η νέα 48ωρη απεργία που είναι σε εξέλιξη από τις 6 το πρωί.

Aκαρπη η συνάντηση υπουργείου-ΠΝΟ

Aπό την απεργιακή κινητοποίηση δεν εξαιρούνται τα πλοία για τη μεταφορά των προσφύγων, με συνέπεια να παραμένουν χιλιάδες εγκλωβισμένοι, στα λιμάνια των νησιών του ανατολικού Αιγαίου.
Σε επιστολή του προς το γγ της ΠΝΟ, Γιάννη Χαλά, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θεόδωρος Δρίτσας χαρακτήρισε «ιδιαίτερα αρνητική» την εξαγγελία συνέχισης της απεργίας και ανέφερε ότι δόθηκαν επαρκείς διαβεβαιώσεις για τα ζητήματα που θίγουν οι ναυτεργάτες.
Η ΠΝΟ θα συνεδριάσει εκ νέου το πρωί της Πέμπτης, προκειμένου να αποφασίσει για το μέλλον των απεργιακών κινητοποιήσεων.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com