Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024 22:20
ΜαγνησίαΤοπικά

58 τόνοι αλιευμάτων στον Παγασητικό το 2021


Στους 58,8 τόνους ανήλθαν τα αλιεύματα από τον Παγασητικό Κόλπο το 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Θαλάσσιας Αλιείας με Μηχανοκίνητα Σκάφη που διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ.
Όσον αφορά στις ανατολικές ακτές Ευβοίας και την περιοχή των Σποράδων η ποσότητα των αλιευμάτων για το 2021 ανήλθε σε 2.033,4 τόνους.
Οι μεγαλύτερες ποσότητες αλιευμάτων εντοπίζονται στον Θερμαϊκό και τη Χαλκιδική, 14.379,2 τόνοι και ποσοστό 24,6% και κόλποι Στρυμωνικός και Καβάλας, ακτές νήσου Θάσου και Θρακικό Πέλαγος, 12.237,7 τόνοι και ποσοστό 21%.
Σύμφωνα με την έρευνα, ο αριθμός των σκαφών μέσης αλιείας (μηχανότρατες και γρι-γρι) παρουσίασε μείωση 5,2% το 2021 σε σύγκριση με το 2020.
Συγκεκριμένα, ο αριθμός των σκαφών ανήλθε σε 459 (235 μηχανότρατες και 224 γρι-γρι) το 2021 και σε 484 (245 μηχανότρατες και 239 γρι-γρι) το 2020. Ο αριθμός των σκαφών παράκτιας αλιείας (βιντζότρατες και λοιπά εργαλεία) παρουσίασε μείωση 12,0% το 2021 σε σύγκριση με το 2020. Επίσης, ο αριθμός των σκαφών ανήλθε σε 11.689 (208 βιντζότρατες και 11.481 λοιπά σκάφη) το 2021 και σε 13.279 (221 βιντζότρατες και 13.058 λοιπά σκάφη) το 2020.
Η συνολική ποσότητα των αλιευμάτων μέσης και παράκτιας αλιείας μειώθηκε κατά 16,8% και η αξία τους μειώθηκε κατά 1,6% το 2021 σε σύγκριση με το 2020.
Συγκεκριμένα, η συνολική αλιευθείσα ποσότητα ανήλθε σε 58.365,1 τόνους και η αξία σε 234.417,1 χιλιάδες ευρώ το 2021, έναντι 70.182,5 τόνων και 238.190,4 χιλιάδων ευρώ το 2020. Το 2021, από τους 58.365,1 τόνους της συνολικής αλιευθείσας ποσότητας μέσης και παράκτιας αλιείας, το 78,5% αφορούσε ιχθύες, το 9,6% κεφαλόποδα, το 11% μαλακόστρακα και το 0,9% οστρακοειδή. Αντιστοίχως, τo 2020, από τους 70.182,5 τόνους, το 79,6% αφορούσε ιχθύες, το 9,9% κεφαλόποδα, το 9,2% μαλακόστρακα και το 1,3% οστρακοειδή.