1 2
Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024 01:24
Τοπικά

Τρίωρη στάση εργασίας την Πέμπτη από τα ταξί του Βόλου

ÓÔÉÃÌÉÏÔÕÐÏ ÁÐÏ ÔÇÍ ÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÓÇ ÔÙÍ ÏÄÇÃÙÍ ÑÁÄÉÏÔÁÎÉ ÔÇÓ ÐÏËÇÓ ÔÏÕ ÂÏËÏÕ,ÐÏÕ ÆÇÔÏÕÍ ÁÐÏ ÔÏÍ ÃÅÍÉÊÏ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ ÔÇÍ ÐËÇÑÇ ÁÐÁÍÁËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÔÏÕ ÑÁÄÉÏÄÉÊÔÕÏÕ ÔÙÍ ÔÁÎÉ .Ï ÍÏÌÁÑ×ÇÓ ÌÁÃÍÇÓÉÁÓ ÓÖÑÁÃÉÓÅ ÔÏ ÔÇËÅÖÙÍÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÔÙÍ ÑÁÄÉÏÔÁÎÉ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÌÅÑÉÊÅÓ ÇÌÅÑÅÓ.

Τρίωρη στάση εργασίας από τις 10 :00 έως τη 13:00, τις ώρες που θα κορυφώνονται οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας είναι η μορφή συμμετοχής., που επέλεξε ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών ταξί Βόλου και Ν. Ιωνίας ο «Άγιος Χριστόφορος» και ο συνεταιρισμός «Eurotaxi Volou», για την 24ωρη πανελλαδική απεργία την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου