Τετάρτη, 31 Μαΐου, 2023 06:20
Τοπικά

Τεχνικές εργασίες σε τμήματα του οδικού δικτύου Μαγνησίας


Σημαντικές παρεμβάσεις τεχνικής φύσης υλοποιούνται αυτές τις ημέρες από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων σε τμήματα του οδικού δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, διαγραμμίσεις γίνονται στα οδικά τμήματα Ζαγορά – Πουρί, Βελεστίνο – Αερινό – Ελευθεροχώρι και Αλμυρός – Ανάβρα. Ακόμη, σε συνέχεια του καθαρισμού χόρτων που διενεργείται στο σύνολο των οδικών αξόνων αρμοδιότητας των ΠΕΜΣ, κοπή χόρτων υλοποιήθηκε και στον οδικό άξονα Αλμυρός – Κοκκωτοί. Τέλος, επούλωση λάκκων πραγματοποιήθηκε στον Αλμυρό, στον κόμβο για Αμαλιάπολη. Με τις παραπάνω παρεμβάσεις, που υλοποιούνται με περιορισμένα οικονομικά και τεχνικά μέσα, βελτιώνεται η προσπελασιμότητα στο οδικό δίκτυο του νομού κι εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή του αγαθού της οδικής προσβασιμότητας στους πολίτες.