Τοπικά

Στους Δήμους τα χρήματα για τα προνοιακά επιδόματα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου

Το ποσό του 1.879.834,75 θα καταβληθεί στο Δήμο Βόλου για τα προνοιακά επιδόματα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου. Ειδικότερα, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αποφασίστηκε η κατανομή, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό 111.287.343,23 ευρώ στους Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο έτους 2015 καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄).
Για το Δήμο Βόλου προβλέπεται η καταβολή ποσού ύψους 1.879.834,75ευρώ.
Τα ποσά θα αποδoθούν στους Δήμους με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2015 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους καθώς και ποσά που ζητήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας και αφορούν στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄).
Τέλος παρακαλούνται οι δικαιούχοι Δήμοι να ενημερώσουν το Υπουργείο έως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 για τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016.