Τοπικά

Σε αποχή από την Τετάρτη οι δικηγόροι του Βόλου

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου στην συνεδρίασή του ενέκρινε ομόφωνα απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, για πανελλαδική αποχή των δικηγόρων από την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου έως την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις διατάξεις του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που η ισχύς τους από 1-1-2016 θα πλήξει τον θεσμό της δίκαιης δίκης και την ορθή και ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης.

Ως προς το πλαίσιο χορήγησης αδειών διευκρινίζεται ότι:

Α)-Τα μέλη του Δ.Σ.Β. παρίστανται στις οικείες διαδικασίες μόνον για την υποβολή αιτημάτων αναβολής.

Β)-Καταθέτουν δικόγραφα με έκδοση του σχετικού τριπλοτύπου, μόνον στις περιπτώσεις που συντρέχει ανελαστική υποχρέωση κατάθεσης αυτών (παραγραφή, απώλεια προθεσμίας άσκησης δικαιώματος κ.λ.π.)

Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, που διαδικαστικοί ή κοινωνικοί λόγοι επιβάλλουν την παράσταση δικηγόρου ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων καθώς και ενώπιον Συμβολαιογράφων, η σχετική άδεια παράστασης χορηγείται από το Προεδρείο του Συλλόγου, κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.

Ειδικότερα το πλαίσιο της χορήγησης αδειών έχει ως εξής:

  • Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
  • Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις(Διοικητικά)-Αυτόφωρα(κρατούμενοι)
  • Παραγραφές – Προθεσμίες
  • Αναστολές πλειστηριασμών
  • Αιτήσεις Προσωρινών Διαταγών (πλήν υπερχρεωμένων νοικοκυριών)-Συζήτηση υποθέσεων όπου έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή αποκλειστικά και μόνο για την παράταση ή μη ισχύος της προσωρινής δ/γής.
  • Κατάθεση αιτήσεων υπερχρεωμένων με τις διατάξεις του νόμου 4161/13
  • Για τις ποινικές υποθέσεις στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό .
  • Για τα πταίσματα εφόσον έχει συμπληρωθεί διετία σε α΄βαθμό.

Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.

Αναβολές:

Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.