Τοπικά

Πορταριά: Μισθώτρια δημοτικού ακινήτου έβαλε “φέσι” 240.500 €

Τη μισθώτρια διώροφου κτιρίου στην κεντρική πλατεία της Πορταριάς, που μίσθωσε το ακίνητο μετά από δημοπρασία του πρώην Δήμου Πορταριάς για 12 χρόνια και οφείλει στο Δήμο Βόλου ποσό 240.500 €, πρόκειται να καταγγείλει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, στη συνεδρίαση την Τετάρτη, λαμβάνοντας απόφαση για την καταγγελία της μίσθωσης και απόδοσης του μισθίου λόγω μη τήρησης της συμβατικής υποχρέωσης της μισθώτριας, ήτοι της καταβολής του μισθώματος.

Όπως αναφέρεται στην εισήγηση, με το αρ. 1627/29-3-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ο πρώην Δήμος Πορταριάς εκμίσθωσε με δημοπρασία, ένα διώροφο ακίνητο, που αποτελείται από ισόγειο κατάστημα που λειτουργεί ως εστιατόριο και καφενείο και άνω όροφο που λειτουργεί ως κατάλυμα. Το εν λόγω κτίριο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Πορταριάς «Μελίνα Μερκούρη» και η συμφωνία ήταν για 12 έτη, ήτοι από 29/3/2010 έως 2/3/2022.

Όπως αναφέρει η Οικονομική Υπηρεσία, με την από 26/4/2016 βεβαιωτική κατάσταση μισθωμάτων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, η μισθώτρια οφείλει το ποσό των 240.517,54 €, ενώ, παρά την ατομική ειδοποίηση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου (στις 4-4-2016) και τις οχλήσεις, η μισθώτρια δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια συμμόρφωσης τήρησης της συμβατικής της υποχρέωσης καταβολής των οφειλομένων μισθωμάτων.

Το εν λόγω δημοτικό κτίριο βρίσκεται εντός πλατείας και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται οι προστατευτικές περί εμπορικών μισθώσεων ρυθμίσεις στην παρούσα μίσθωση, η οποία υπάγεται στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρο 597), σύμφωνα με τις οποίες η μη καταβολή του συμφωνηθέντος μισθώματος αποτελεί λόγο καταγγελίας της μίσθωσης, σημειώνει η υπηρεσία.

«Επειδή η μισθώτρια κατ΄ εξακολούθηση και επί μακρόν παραβαίνει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, ήτοι την προσήκουσα και εμπρόθεσμη καταβολή του συμφωνηθέντος μισθώματος, όπως προκύπτει και από την βεβαιωτική κατάσταση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, υφίσταται η δυνατότητα καταγγελίας της μίσθωσης και απόδοσης του μισθίου λόγω μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων της μισθώτριας», αναφέρει η Οικονομική Υπηρεσία, που ζητά τη λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com