Τοπικά

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν μέχρι την κατασκευή του νέου κόμβου στο Δημαρχείο

Από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας Βασίλη Μαρκογιαννάκη αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη – Παπαδιαμάντη, στο Βόλο, για χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 27 Ιουνίου  έως και την Παρασκευή 24 Αυγούστου.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται:
α) Για τα οχήματα που θα κινούνται επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη προς την έξοδο της πόλης, αμέσως μετά το Δημαρχείο και το πέρας της υφιστάμενης κεντρικής νησίδας (με την πλούσια φύτευση), θα στρέφουν αριστερά και θ’ ακολουθούν την εκτροπή μέσω της οδού Πυράσου, στη συνέχεια θα κινούνται ευθεία επί της οδού Πυράσου, έπειτα θα στρέφουν δεξιά προς την οδό Μητροπολίτου Γρηγορίου, μέσω της οποίας θα επανέρχονται στην οδό Γρ. Λαμπράκη.
Η διαδρομή Γρηγορίου Λαμπράκη – Πυράσου – Μητροπολίτου Γρηγορίου – Γρηγορίου Λαμπράκη θα λειτουργεί με προτεραιότητα έναντι των καθέτων οδών. Θ’ απαγορεύεται αμφίπλευρα η στάση και η στάθμευση σε όλο το μήκος της διαδρομής.
β) Τα οχήματα που θα κινούνται επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη προς το κέντρο της πόλης, στο ύψος του κυκλικού κόμβου επί των οδών Λαρίσης – Γρηγορίου Λαμπράκη – Σέκερη (Κόμβος ΚΤΕΛ), θα οδηγούνται σε παράκαμψη δεξιά μέσω της οδού Λαχανά, θα συνεχίζουν στην οδό Λαχανά (με αντιδρόμηση του τμήματος αυτής από Αλμυρού προς Πυράσου) για ένα ακόμη οικοδομικό τετράγωνο, στη συνέχεια θα στρέφουν αριστερά προς την οδό Πυράσου, θα κινούνται ευθεία επί της οδού Πυράσου (με αντιδρόμηση τμήματος αυτής από Λάχανα προς Μητροπολίτου Γρηγορίου και αμφιδρόμηση από Μητροπολίτου Γρηγορίου προς Γρηγορίου Λαμπράκη), θα προσπερνούν τη νότια πλευρά του εργοταξίου και θα επανέρχονται στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, μέσω απότμησης της υφιστάμενης νησίδας.
Η διαδρομή Γρηγορίου Λαμπράκη – Λαχανά – Πυράσου – Γρηγορίου Λαμπράκη θα λειτουργεί με προτεραιότητα έναντι των καθέτων οδών. Θ’ απαγορεύεται αμφίπλευρα η στάση και η στάθμευση σε όλο το μήκος στις διαδρομής.
Στη Β΄ και μικρότερη φάση ο νέος κυκλικός κόμβος θα αποδοθεί σε μερική λειτουργία και θα εξυπηρετεί τόσο το ρεύμα εισόδου προς το κέντρο της πόλης όσο και το ρεύμα εξόδου αυτής, ενώ ταυτόχρονα θα πραγματοποιούνται εργασίες ολοκλήρωσης του κόμβου προς την πλευρά της οδού Πυράσου.
Η ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 30 χιλιόμετρα την ώρα στ΄ ανωτέρω οδικά τμήματα των παρακάμψεων.