1 2
Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024 11:18
Ελλάδα

Καταργείται η 35ετία στο Δημόσιο


Οδηγίες προς τα ταμεία, προκειμένου να «ξεπαγώσουν» οι απονομές συντάξεων, δίνει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, η οποία αποσαφηνίζει ότι στη μέγγενη του νέου τρόπου υπολογισμού συντάξεων δε θα βρεθούν μόνο όσοι ασφαλισμένοι θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015 αλλά και όσοι έχουν θεμελιώσει μέχρι 31.12.2014 αλλά η συνταξιοδότησής του αρχίζει από 1.9.2015.
Ειδικότερα, η εγκύκλιος που βασίζεται σε νομοτεχνική βελτίωση της τελευταίας στιγμής στο νόμο για τα προαπαιτούμενα διευκρινίζει ότι αντικαθίσταται η φράση «που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2015 και εφεξής» του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης Α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.3863/2010 (ΑΛ115) αντικαθίσταται με τη φράση «που είτε θεμελιώνουν δικαίωμα από 1.1.2015 και εφεξής, είτε έχουν θεμελιώσει μέχρι 31.12.2014 αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 1.9.2015»
Έτσι, η αναλογική σύνταξη ορίζεται ως το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη ασφάλισης έως και την 31.12.2010 και από 1.1.2011 και εφεξής ( σύμφωνα με ν. 3863/2010 ισχύει διαφορετικό καθεστώς στις δύο παραπάνω χρονικές περιόδους ) , κάθε ασφαλισμένου που είτε θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015, είτε έχει θεμελιώσει μέχρι 31.12.2014 αλλά η συνταξιοδότησή του αρχίζει από 1.9.2015.
Ο νέος τρόπος υπολογισμού αφορά τους ασφαλισμένους των οργανισμών κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και τους τακτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου, των στρατιωτικούς και των τακτικούς υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα – τονίζεται στην εγκύκλιο – υφίσταται όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται.
Με βάση αυτή την προυπόθεση, πάνω από 70.000 δημόσιοι υπάλληλοι δεν πρόλαβαν να να «πιάσουν» την απαιτούμενη ηλικία έως τις 18 Αυγούστου του 2015 ( ψήφιση νομοσχεδίου ) παρότι είχαν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης έως τις 31/12/12, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν έως και 17 χρόνια από την αύξηση των ορίων ηλικίας.
Με την κοινή υπουργική απόφαση των Γ. Κατρούγκαλου και Γ. Χουλιαράκη που δημοσιεύθηκε χθες στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ορίζεται ότι οι ασφαλισμένοι του δημοσίου και πριν από το 1983 χάνουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης με 35ετία η 37ετία χωρίς όριο ηλικίας . Για τα πρόσωπα αυτά ως ισχύον την 18−8−2015 όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης, λογίζεται το 58ο ή το 55ο έτος( τρίτεκνες).
Για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν συμπληρώσει τα προαναφερόμενα έτη ασφάλισης μέχρι και την 31−12−2021, τα έτη αυτά αυξάνονται από 1−1−2022 σε 40.
Από την αύξηση των ορίων εξαιρείται μόνο ένας από τους δύο γονείς οι οποίοι έχουν ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος παιδί κατά ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω.

 

Πηγή: protothema.gr