Τοπικά

Κάτω των ορίων οι εκπομπές ρύπων από την ΑΓΕΤ [πίνακες]

Από το Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας, και σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης από τις 14-02-2018, δημοσιοποιήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία μετρήσεων που αφορούν στη λειτουργία του εργοστασίου της ΑΓΕΤ, όπως έχουν προκύψει από τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο από υπαλλήλους των αρμοδίων υπηρεσιών των Π.Ε., αναφορικά με την ποιότητα του εναλλακτικού καυσίμου, καθώς και των  Online καταγραφών των αέριων ρύπων.

Υπογραμμίζεται ότι οι εν λόγω δειγματοληψίες εναλλακτικού στερεού καυσίμου – RDF που πραγματοποιήθηκαν από τις Υπηρεσίες των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, Δ/νσης Ανάπτυξης και Τμήμα Περιβάλλοντος, η διενέργεια των οποίων δεν προβλέπεται από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους του εργοστασίου, βρήκαν θετική απήχηση από τα μέλη του Συνηγόρου του πολίτη που επισκέφτηκαν την Περιφέρεια Θεσσαλίας την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2018 προκειμένου να ενημερωθούν  για τις ενέργειες των υπηρεσιών των Π.Ε. σχετικά με τους ελέγχους στο εργοστάσιο της Αγετ..

Οι εκπομπές των αέριων ρύπων (σκόνη, NOx και SO2) των καμινάδων του εργοστασίου απεικονίζονται online στην διεύθυνση του ιστοτόπου: www.heracles-footprint.gr. Η πρόσβαση στον συγκεκριμένο ιστότοπο και ο έλεγχος των εκπομπών πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και στην  Αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ). Ακολουθούν πίνακες καταγραφής μετρήσεων από τις 15/02/2018 έως τις 27-03-2018 .

Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ, οι οριακές τιμές εκπομπών ρύπων (σκόνη, NOx και SO2)  στα καυσαέρια, σε ισχύ από 26-03-2017, είναι οι ακόλουθες:

Σκόνη  ≤ 20 mg/N m3            NOx ≤ 500 mg/Nm3               SO2   ≤ 200 mg/Nm3

 1. Online καταγραφές των αέριων ρύπων

2. Ποιοτικοί έλεγχοι σύστασης του RDF

Αποτελέσματα δειγματοληψιών που έχουν πραγματοποιηθεί από το έτος 2017 μέχρι σήμερα από τις  Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων του εναλλακτικού στερεού καυσίμου – RDF με κωδικό ΕΚΑ 19.12.10 που χρησιμοποιήθηκε για συναποτέφρωση από την ΑΓΕΤ Ηρακλής, Τα δείγματα έχουν σταλεί, βάσει σχετικής σύμβασης με τις Π.Ε., στο διαπιστευμένο εργαστήριο χημικών αναλύσεων ENVIROLAB IKE και τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρατίθενται στους ακόλουθους Πίνακες.

 

Ημερομηνία Δειγματοληψίας

Παράμετρος

Μονάδα μέτρησης

Μέθοδος

Αποτελέσματα

Κατηγορία

18/8/2017 (Από φορτηγά)

Διάμεσο περιεκτικότητας σε υδράργυρο

mg/Kg

ISO 17852 – 06 (Cold Vapor AFS)

0,04

1*

80% περιεκτικότητας σε υδράργυρο

mg/Kg

ISO 17852 – 06 (Cold Vapor AFS)

< 0,04

1*

Μέση περιεκτικότητα χλωρίου

%

APHA 4500 – Cl -B

0,26

2

18/8/2017 (Από πλοίο)

Διάμεσο περιεκτικότητας σε υδράργυρο

mg/Kg

ISO 17852 – 06 (Cold Vapor AFS)

0,06

1*

80% περιεκτικότητας σε υδράργυρο

mg/Kg

ISO 17852 – 06 (Cold Vapor AFS)

< 0,06

1*

Μέση περιεκτικότητα χλωρίου

%

APHA 4500 – Cl -B

0,3

2

30/10/2017 (Από πλοίο)

Διάμεσο περιεκτικότητας σε υδράργυρο

mg/Kg

ISO 17852 – 06 (Cold Vapor AFS)

0,04

1*

80% περιεκτικότητας σε υδράργυρο

mg/Kg

ISO 17852 – 06 (Cold Vapor AFS)

< 0,04

1*

Μέση περιεκτικότητα χλωρίου

%

APHA 4500 – Cl -B

0,36

2

21/12/2017 (Από πλοίο)

Διάμεσο περιεκτικότητας σε υδράργυρο

mg/Kg

ISO 17852 – 06 (Cold Vapor AFS)

0,06

1*

80% περιεκτικότητας σε υδράργυρο

mg/Kg

ISO 17852 – 06 (Cold Vapor AFS)

< 0,06

1*

Μέση περιεκτικότητα χλωρίου

%

APHA 4500 – Cl -B

0,45

2

26/02/2018 (Από πλοίο)

Διάμεσο περιεκτικότητας σε υδράργυρο

mg/Kg

ISO 17852 – 06 (Cold Vapor AFS)

0,05

1*

80% περιεκτικότητας σε υδράργυρο

mg/Kg

ISO 17852 – 06 (Cold Vapor AFS)

< 0,05

1*

Μέση περιεκτικότητα χλωρίου

%

APHA 4500 – Cl -B

0,36

2

 

* Για τον υπολογισμό της Κατηγορίας πραγματοποιήθηκε διαίρεση της μετρηθείσας από το εργαστήριο τιμής με τη χαμηλότερη τιμή της Θερμογόνου Δύναμης