ΒόλοςΚΟΡΥΦΑΙΕΣΤοπικά

Επέκταση του δικτύου ήπιας κυκλοφορίας στο κέντρο του Βόλου

Σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας μετατρέπονται τρεις οδικές αρτηρίες στο κέντρο του Βόλου. Ογλ, Τοπάλη και Μαυροκορδάτου θα λειτουργούν στο πρότυπο της οδού Γκλαβάνη και της Σπύρου Σπυρίδη, που έως και την 28ης Οκτωβρίου έχουν χαρακτηριστικά δρόμου ήπιας κυκλοφορίας.
Το έργο βγαίνει στον «αέρα» για την ανάδειξη αναδόχου μέσω διαγωνισμού, τους όρους του οποίου αποφασίζει στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 1.085.000 ευρώ που έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Θεσσαλίας.
Οι παρεμβάσεις αφορούν στους δρόμους Ογλ (από Ιάσoνος έως Γαλλίας), Τοπάλη (από Αργοναυτών έως Δημητριάδος) και Μαυροκορδάτου (από Ιάσoνος έως 28η Οκτωβρίου) στο κέντρο του Βόλου και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών είναι ένας χρόνος.
Στα τμήματα των τριών συγκεκριμένων οδών, το πλάτος του οδοστρώματος θα μειωθεί στα 3,50 μέτραμε σκοπό τη μείωση της ταχύτητας. Θα γίνει επίσης διαπλάτυνση των πεζοδρομίων για τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών. Η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50μ. εκτός του κρασπέδου και οποιονδήποτε στοιχείων εξυπηρέτησης, όπως σήμανσης, φωτισμού, αστικού εξοπλισμού και φύτευσης.
Τα υπάρχοντα δέντρα διατηρούνται και όπου το επιτρέπει το πλάτος του πεζοδρομίου φυτεύονται νέα, στα σημεία που υποδεικνύονται στα σχέδια της μελέτης. Κατά μήκος της κίνησης των πεζών και στο όριο του κρασπέδου θα τοποθετηθούν μεταλλικά προστατευτικά κιγκλιδώματα, μεταλλικά προστατευτικά κολονάκια και φωτιστικά. Προβλέπονται κάποιες θέσεις προσωρινής στάθμευσης, κυρίως μπροστά από τις κλινικές, ωστόσο, επειδή το πλάτος των οδών δεν επαρκεί, οι θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ, δικύκλων κ.λπ. που υφίστανται θα μεταφερθούν σε κοντινές οδούς.
Στην οδό Μαυροκορδάτου, που έχει και το μεγαλύτερο πλάτος, προβλέπεται και ζώνη όδευσης τυφλών. Σε διαγωνισμό βγαίνει και ένα μικρότερο έργο που όπως και οι οδοί ήπιας κυκλοφορίας είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα των αστικών αναπλάσεων.
Πρόκειται για τη διαμόρφωση δημοτικού χώρου στη συμβολή των οδών Μαιάνδρου και Καισαρείας, στη Νέα Ιωνία προϋπολογισμού 108.000 ευρώ. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν στη διαμόρφωση δημοτικού ακίνητου εμβαδού 490,20 m2 του Δήμου Βόλου σε υπαίθριο δημόσιο χώρο στάθμευσης.
Θα εκτελεστούν εργασίες κατεδάφισης και καθαιρέσεων, κατασκευή ενιαίας πλάκας υπόβασης που θα περιλαμβάνει όλη την έκταση του δημοτικού χώρου μαζί με το περιμετρικό πεζοδρόμιο, επίστρωση του πεζοδρομίου, εργασίες φύτευσης και άρδευσης, τοποθέτηση εξοπλισμού και μικρής έκτασης ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα οκτώ μηνών.
Σε ιδιώτη τα αδέσποτα
Μία μόνο προσφορά κατατέθηκε για την περισυλλογή, επανένταξη, φιλοξενία και φροντίδα των αδέσποτων ζώων στο δημοτικό ενδιαίτημα στη θέση Μαραθάς. Ο ίδιος ανάδοχος αναμένεται να συνεχίσει για έναν ακόμη χρόνο τη λειτουργία του καταφυγίου αδεσπότων, απόφαση που αναμένεται να επικυρωθεί στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.