Δολιοφθορά συστήματος απολύμανσης στη δεξαμενή Άνω Λεχωνίων

Δεκέμβριος 7th, 2017 | by admin
Δολιοφθορά συστήματος απολύμανσης στη δεξαμενή Άνω Λεχωνίων
Τοπικά
0

Όπως διαπιστώθηκε από αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΥΑΜΒ, υπέστη δολιοφθορά το σύστημα απολύμανσης του υδραγωγείου Άνω Λεχωνίων.

Μετά τα παραπάνω η ΔΕΥΑΜΒ προέβη στην ενημέρωση της Δ/νσης Υγείας, των άμεσα ενδιαφερομένων καθώς και του Αντιδημάρχου Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων ενώ υποβλήθηκε και μηνυτήρια αναφορά.

Μετά την δολιοφθορά επισημαίνουμε την έλλειψη απολύμανσης και την πιθανή μη Συμμόρφωση του με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Μέχρι ολοκλήρωσης των αναλύσεων επί δειγματοληπτικού ελέγχου απαγορεύεται η χρήση του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (πόση, μαγείρεμα και προπαρασκευή τροφής) στους καταναλωτές που εξυπηρετούνται από το υδραγωγείο της Τοπικής Κοινότητας Άνω Λεχωνίων.

 

Η ΔΕΥΑΜΒ διερευνά τη δυνατότητα για την ταχύτερη αποκατάσταση του συστήματος απολύμανσης και θα επανέλθει προς ενημέρωση του κοινού με νεότερο Δελτίο Τύπου.