ΒόλοςΤοπικά

Δεκάδες αιτήσεις στο Πρωτοδικείο Βόλου για δωρεάν νομική συνδρομή

Δεκάδες πολίτες κατέφυγαν και το 2018 στο Πρωτοδικείο Βόλου και προκειμένου να έχουν δικηγορική υποστήριξη στις υποθέσεις τους αιτήθηκαν δωρεάν νομική συνδρομή. Από την αρχή του χρόνου και μέχρι σήμερα τα αιτήματα αυτά έχουν φτάσει στα 146, ενώ ολόκληρο το 2017 ήταν 228.
Η ανάγκη για την δωρεάν νομική συνδρομή παρουσιάστηκε το 2014 με αποτέλεσμα την καθιέρωση Νόμου. Στα χρόνια που ακολούθησαν οι αιτήσεις εκτοξεύτηκαν. Το 2015 ήταν 160, το 2016 ήταν 207. Ο αριθμός των αιτήσεων αυτών αφορούν στις αστικές δίκες, στις δίκες που γίνονται στο Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο και σε κάποια αδικήματα και την Εισαγγελία. Ο αριθμός για το σύνολο των αιτήσεων στα δικαστήρια Βόλου είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερος. Τα έξοδα για τις δίκες σήμερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης είναι πάρα πολύ υψηλά σχεδόν απαγορευτικά. Τα παράβολα και τα διπλότυπα δημιουργούν δυσβάσταχτους λογαριασμούς.
Οι τελευταίες αυξήσεις του 2011 διαμόρφωσαν ποσά για δίκες ης τάξεως των 1.000 ευρώ και άνω με το Δημόσιο να πληρώνεται υπέρογκα ποσά. Εντούτοις, πολλοί είναι οι πολίτες που δεν είναι δικαιούχοι της δωρεάν νομικής συνδρομής με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται σε πολιτικά ή ποινικά Δικαστήρια χωρίς καμία υπεράσπιση. Οι προϋποθέσεις του Νόμου είναι πολύ αυστηρές. Συγκεκριμένα, δικαιούχοι δωρεάν νομικής συνδρομής είναι πολίτες χαμηλού εισοδήματος, εκείνοι των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Τι λέει η νομοθεσία
Σύμφωνα με τον Νόμο 3226/2004, αρμόδια αρχή για την εξέταση της αίτησης παροχής νομικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις είναι ο πρόεδρος του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί προς εκδίκαση η υπόθεση του αιτούντος ή ενώπιον της οποίας πρέπει να ασκηθεί το σχετικό ένδικο μέσο ή βοήθημα. Δικαιούχοι νομικής βοήθειας είναι οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Δικαιούχοι είναι, επίσης, οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς, εφόσον έχουν, νομίμως, κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δίκη ή την πράξη για την οποία ζητείται η παροχή νομικής βοήθειας. Επισημαίνεται ότι ο δικηγορικός κόσμος στηρίζει το δικαίωμα του πολίτη για δωρεάν νομική συνδρομή και υπεράσπιση. Στον μηνιαίο κατάλογο που καταρτίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου για το διορισμό των δικηγόρων περιλαμβάνονται πάνω από 150 δικηγόροι από σύνολο 541. Ανάμεσα στους νομικούς που προσφέρονται για δωρεάν νομική συνδρομή βρίσκονται και τα ονόματα παλιών δικηγόρων με πολυετή εμπειρία.