Θεσσαλία

Δάνειο θέλει η Τράπεζα Θεσσαλίας

Πραγματοποιείται σήμερα, στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Θεσσαλίας.

Κύριο θέμα είναι η σύναψη ομολογιακού δανείου για την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας, χωρίς πάντως να έχει γίνει γνωστό το ύψος του ποσού, οι όροι, και οι τράπεζες που θα το χορηγήσουν.

Με τον τρόπο αυτό η συνεταιριστική τράπεζα από τα Τρίκαλα, φιλοδοξεί να παρακάμψει ενδεχόμενη “ανοιχτή” κεφαλαιοποίηση με χρήματα από τους μεριδιούχους-μετόχους και το επενδυτικό κοινό που όμως είναι αμφίβολο αν θα τα διαθέσουν.

Περισσότερα θα γίνουν γνωστά το απόγευμα.

Η σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση που είχε εκδοθεί προ ημερών από την τράπεζα αναφέρει τα εξής:

“Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 894/26.11.2015 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 4.12.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ένταξη στις διατάξεις του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε από το 4ο άρθρο του ν. 4340/2015, που αφορούν τη μετατροπή των αναβαλλόμενων απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

Έγκριση έκδοσης Ομολογιακού Δανείου μειωμένης εξασφάλισης.

Τροποποιήσεις Καταστατικού.

Έγκριση νέων μελών.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Έκτακτη Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 7.12.2015, ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Και, αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 10.12.015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη αυτοπροσώπως των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέλη μέχρι την 9.12.2015 είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους.

Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη.

Σημείωση: Ανάλυση των θεμάτων θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας την 2 Δεκεμβρίου 2015.

Για το Δ. Σ

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Νικ. Λάππας”