Τοπικά

Αρνιά σε οικονομικά αδύναμους συμπολίτες από το Δήμο, με δωρεά του Αχιλλέα Μπέου

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου ενέκρινε πίστωση ύψους 22.000 ευρώ για την αγορά αρνιών που θα μοιραστούν σε 590 άπορες οικογένειες και είναι ενταγμένες σε προγράμματα οικονομικής αδυναμίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΗ και Δημόσιας Υγείας. Για το ίδιο θέμα έλαβε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση και η επιτροπή σήμερα ενέκρινε τα ονόματα των δικαιούχων οικογενειών.
Τα χρήματα για να καλυφθεί η δαπάνη, προέρχονται από την παραχώρηση μέρους των αντιμισθιών του δημάρχου Αχ. Μπέου, ποσού 30.000 € στο Δήμο Βόλου για κοινωνικούς σκοπούς.