Τοπικά

Άγονος ο διαγωνισμός για τη φύλαξη και συντήρησης της σήραγγας Γορίτσας

Άγονος απέβη ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσίας «ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ – ΑΓΡΙΑΣ», προϋπολογισμού 100.000ευρώ.
Ειδικότερα η Επιτροπή διεξαγωγής δημοσίων διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, στο πρακτικό της αναφέρει ότι αφού συνδέθηκε στο σύστημα κι επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό διαπίστωσε ότι, αφενός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά καμία ηλεκτρονική προσφορά στο διαγωνισμό. Για τον λόγο αυτό διαγωνισμός σύμφωνα με την Επιτροπή πρέπει να κηρυχθεί άγονος.