«Βράζει» ο θεσσαλικός κάμπος για τις τιμές στο βαμβάκι – Οι δυο συσκέψεις σε Παλαμά και Πλατύκαμπο προέρτια μπλόκων το χειμώνα

«Βράζει» ο θεσσαλικός κάμπος στην έναρξη της εκκοκκιστικής περιόδου, εξαιτίας των χαμηλών τιμών που ακούγονται για τη φετινή περίοδο στο σύσπορο βαμβά

Περισσότερα...