Τοπικά

Κατέβασε ρολά η ΑΝΕΒΟ

Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου αποφάσισε στη χθεσινή του συνεδρίαση την λύση της Αναπτυξιακής Εταιρίας Βόλου (ΑΝΕΒΟ) ως μη βιώσιμη αλλά και ως μη συνάδουσα με τα όσα προβλέπει ο Καλλικράτης. Επιπλέον αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η αποχώρηση του δήμου Βόλου από την εταιρεία «Πρόταση Ζωής».
Στην τοποθέτησή του ο δήμαρχος Βόλου Αχ. Μπέος επισήμανε ότι η δημοτική αρχή προβληματίστηκε έως ότου λάβει την απόφαση, προσπάθησε να κάνει βιώσιμη την επιχείρηση, αλλά δεν το πέτυχε. Ανέφερε ότι ο μόνιμος υπάλληλος θα απασχοληθεί στο δήμο ενώ οι υπόλοιποι έξι εργαζόμενοι είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μπλοκάκια και θα μείνουν εκτός δουλειάς, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. «Ό,τι και να είναι, είναι εργαζόμενοι και σε δύσκολες εποχές. Προσπαθήσαμε με τις γνώσεις μας και τις γνωριμίες μας να την κάνουμε βιώσιμη. Αλλά οι προσπάθειες δεν ευοδώθηκαν και τώρα θα κλείσει. Δεν μπορεί να συντηρεί ένα μόνιμο υπάλληλο από τις 11π.μ. και μετά πάει στα τσιπουράδικα. Νομίζω όλοι συμφωνείτε ότι έπρεπε να έχει κλείσει. Επιπλέον είναι παράνομη καθώς σύμφωνα με Καλλικράτη, απαγορεύεται να λειτουργούν μονομετοχικές εταιρείες. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε πιο λειτουργική και να προσθέσουμε εργασίες αλλά δεν ευδοκίμησε και τώρα αποφασίσαμε να έλθει σε εκκαθάριση.
Με την πρόταση συμφώνησαν όλες οι μειοψηφίες.
 Αποχώρηση από την «Πρόταση Ζωής»
Επιπλέον με συντριπτική πλειοψηφία αποφασίστηκε η αποχώρηση του δήμου Βόλου από μέτοχος της εταιρείας «Πρόταση Ζωής», ενός φορέα που κρίθηκε ότι η δραστηριότητα του είναι ελάχιστη και καλύπτεται από δράσεις άλλων φορέων. Με την πρόταση συμφώνησε ο Μ. Πατσιαντάς, όμως επισήμανε ότι θα πρέπει ο δήμος να πληρώσει τις εισφορές που οφείλονται από τη συμμετοχή του για τα έτη 2012 έως και 2018.
Να σημειωθεί ότι τον Νοέμβριο του 2017 ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου «Πρόταση Ζωής» Αθ. Λιούπης είχε στείλει έγγραφο στο Δήμο Βόλου, ως εταίρος στο Δ.Σ. με το οποίο ζητούσε να τακτοποιήσει ο Δήμος Βόλου τις οικονομικές του εκκρεμότητες με το συνολικό ποσό των 3.000 ευρώ για την περίοδο 2012 – 2017 και να ορίσει ο Δήμος εκπρόσωπό του στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ωστόσο, ο Δήμος Βόλου, αποφάσισε να διακοπεί η συνεργασία του Δήμου με την «Πρόταση Ζωής», καθώς όπως αναφέρεται και στην εισήγηση «στην πόλη μας δραστηριοποιούνται κοινωνικοί φορείς με ίδιο αντικείμενο αλλά και γενικότερα φορείς με ιδιαίτερη προσφορά προς τους πολίτες, των οποίων η δράση είναι μεγάλη και στους οποίους ο Δήμος μας συμμετέχει». Με την απόφαση διαφώνησε ο Απ. Νάνος.