Τοπικά

Στην ψηφιακή εποχή και το Νοσοκομείο Βόλου
<


Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου στην πράξη «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και τη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)», λειτουργεί πλέον στο Νοσοκομείο προηγμένο ασύρματο δίκτυο με σύνδεση στο internet.
Δυνατότητα πρόσβασης έχουν όλοι οι ασθενείς και οι πολίτες που επισκέπτονται το Νοσοκομείο. Το όνομα του ασυρμάτου δικτύου είναι ghv-guest ενώ ο κωδικός πρόσβασης έχει αναρτηθεί στις Κλινικές και τα κυριότερα σημεία του Νοσοκομείου. Υπεύθυνος υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου στο Νοσοκομείο είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Γούναρης Κωνσταντίνος.
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου σε συνεργασία με την ιατρική και νοσηλευτική υπηρεσία και στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του ασυρμάτου δικτύου, πρόκειται σε σύντομο χρονικό διάστημα να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την τοποθέτηση φορητών υπολογιστών tablets προκειμένου το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να έχει πρόσβαση στον ηλεκτρονικό ιατρονοσηλευτικό φάκελο των ασθενών τη στιγμή της επίσκεψης στην κλίνη του ασθενούς.
Αποτέλεσμα θα είναι η δυνατότητα ταχύτερης λήψης αποφάσεων από τον θεράποντα ιατρό και το νοσηλευτή, εφόσον θα έχουν διαθέσιμα μπροστά τους τα πιο πρόσφατα δεδομένα για τον ασθενή, η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του ασθενούς από τον ιατρό, καθώς και η εξοικονόμηση χρόνου για το προσωπικό αφού δεν θα είναι αναγκαία η μετάβαση σε σταθερό υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας προς τους ασθενείς.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και σταδιακά προβλέπεται να επεκταθεί στις υπόλοιπες Κλινικές και Μονάδες του Νοσοκομείου.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com