700.000 € σε εργαζομένους του Δήμου Βόλου για γάλα και είδη ατομικής προστασίας – Υλοποιείται η δέσμευση της Δημοτικής Αρχής

Σεπτέμβριος 16th, 2017 | by admin
700.000 € σε εργαζομένους του Δήμου Βόλου  για γάλα και είδη ατομικής προστασίας – Υλοποιείται η δέσμευση της Δημοτικής Αρχής
Τοπικά
0

Στην καταβολή ποσού 700.000, περίπου, ευρώ σε δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Βόλου για την παροχή γάλακτος και ειδών ατομικής προστασίας, για τα έτη 2012 έως και 2015, προχωρεί η Δημοτική Αρχή, υλοποιώντας τη δέσμευση που είχε αναλάβει απέναντι τους, με βάση και τα όσα προβλέπονται στις συμβάσεις εργασίας τους.

Ηδη σε επιστολές τόσο του αρμόδιου αντιδημάρχου, κ. Ανδρέα Ζέρβα, όσο και της προϊσταμένης Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, κ. Βάσως Παπαδανιήλ, προς τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων του Δήμου Βόλου, αναφέρονται τα εξής: «Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4483/2017 και προκειμένου να αποτιμηθεί το γάλα σε χρήμα, παρακαλούμε  να μας προσκομίσετε αναλυτικές καταστάσεις (παρουσιολόγια) με τους δικαιούχους και τις πραγματοποιηθείσες ημέρες εργασίας (να εξαιρεθούν οι μέρες αναρρωτικών, γονικών, κανονικών αδειών), που να  δικαιολογούν τη χορήγηση του γάλακτος για το έτος 2012, το τελευταίο 3μηνο του έτους 2013 (Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο) και από 1 Ιανουάριου έως και 31 Οκτωβρίου του έτους  2014.

Επίσης για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που δεν χορηγήθηκαν κατά τα έτη 2012,2013,2014 και 2015 παρακαλούμε να αποσταλούν αναλυτικές καταστάσεις (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)  με τους δικαιούχους και την ειδικότητα τους. Επιπλέον η κατάσταση θα είναι ετήσια  όπου θα  αναγράφεται το είδος και  η ποσότητα  των μέσων ατομικής προστασίας του κάθε δικαιούχου, (βλέπετε συνημμένο έντυπο) και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο προϋπολογισμό ανά Διεύθυνση στο αντίστοιχο έτος, αφού εξαιρεθούν και τα ποσά που έχουν  ήδη δαπανηθεί  με  απευθείας αναθέσεις για την προμήθεια των ειδών Ατομικής Προστασίας».