Χιλιάδες οι ωφελούμενοι στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βόλου

Νοεμβρίου 8th, 2016 | by admin
Χιλιάδες οι ωφελούμενοι στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βόλου
Τοπικά
0

Κατά πλειοψηφία ενέκρινε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου την Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποιηση του έργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου» στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας και η παραχώρηση τμήματος κτιρίου για τη λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βόλου».

Όπως ανέφερε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. ο εκτελών χρέη δημάρχου Θ. Θεοδώρου, από το συγκεκριμένο κέντρο εκτιμάται ότι θα εξυπηρετηθούν συνολικά 7.700 άτομα.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την εισήγηση, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ Θεσσαλίας για την περίοδο 2014 – 2020, θα καταθέσει εκ μέρους του Δήμου Βόλου μία ολοκληρωμένη πρόταση για το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου» στην οποία πρόταση συμπεριλαμβάνονται και τα δύο Παραρτήματα ΡΟΜΑ που λειτουργούν στο Αλιβέρι και στην Αγ. Παρασκευή.
Για την λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βόλου» θα αξιοποιηθεί το κτίριο που αναφέρεται και στο οποίο θα συστεγαστούν σε διακριτούς χώρους τόσο το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου» , όσο και η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου , έτσι ώστε η λειτουργία των δύο δομών να βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση με την ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης , Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: τα «Κέντρα Κοινότητας», τα Παραρτήματα και οι Κινητές Μονάδες τους, λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές των Κοινωνικών Υπηρεσιών των αντίστοιχων ΟΤΑ α’ βαθμού́ και εποπτεύονται από́ αυτές. Για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου», ο Δήμος Βόλου θα παραχωρήσει στην ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ το τμήμα του κτιρίου πρ. Υγειονομικό, εμβαδού 342,26 τ.μ. , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Τα Κέντρα Κοινότητας , σύμφωνα και με την ΚΥΑ με αριθμό πρωτ. Οικ. 14435-1135/29-3-2016 έχουν ως αντικείμενο:
-Την υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
o Πληροφόρηση και παραπομπή των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης
-Υποστήριξη των πολιτών στην διαδικασία ένταξης στα ανωτέρω προγράμματα
-Την συνεργασία με υπηρεσίες και δομές
– Συνεργασία και προώθηση αιτημάτων σε άλλες δομές όπως Κοινωνικοί Ξενώνες , Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών κ.α
-Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε υπηρεσίες απασχόλησης
-Συνεργασία για ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας
Τα Κέντρα Κοινότητας δύναται να διευρύνει την δράση του με Παραρτήματα ώστε να εξυπηρετεί θύλακες φτώχειας , καταυλισμούς ΡΟΜΑ , Μεταναστών κ.α
Οι ωφελούμενοι των Κέντρων Κοινότητας είναι κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού , παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού , οι ωφελούμενοι του Προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης καθώς και μετανάστες , ΑμΕΑ , ΡΟΜΑ και γενικότερα ευπαθείς Ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη.