Τρεις προσλήψεις για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βόλου

Νοεμβρίου 10th, 2016 | by admin
Τρεις προσλήψεις για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βόλου
Τοπικά
0

Tην πρόσληψη τριών ατόμων για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βόλου και το Παράρτημα Ρομά Αγίας Παρασκευής αποφάσισε το Δ.Σ.  της ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ.

Ειδικότερα:

Για το Υποέργο 1, «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Βόλου» αποφάσισε την πρόσληψη 2νέων στελεχών µε πλήρη απασχόληση και µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου και συγκεκριµένα έναν Οικονοµολόγο ΠΕ και ένα άτοµο απόφοιτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΕ.

Για το Υποέργο 3, «Παράρτηµα Ροµά Αγ. Παρασκευής» την πρόσληψη ενός ατόµου µε πλήρη απασχόληση και µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου και συγκεκριµένα έναν απόφοιτο Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ/ΤΕ.

Η διάρκεια των παραπάνω συµβάσεων ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα χρόνο και µε δυνατότητα ανανέωσης µε τη συνέχιση του προγράµµατος.

Οι προκηρύξεις για τις παραπάνω θέσεις θα γίνουν µέσω ΑΣΕΠ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Νόµου 2190/94 παρ.3η.