Δήμος Βόλου: Εγκρίθηκαν τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια Βόλου – Νέας Αγχιάλου

Νοεμβρίου 9th, 2016 | by admin
Δήμος Βόλου: Εγκρίθηκαν τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια Βόλου – Νέας Αγχιάλου
Τοπικά
0

Εγκρίθηκαν από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στις 4-11-2016 (ΦΕΚ 237 ΑΑΠ), το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Πολεοδομικού Συγκροτήματος (Π.Σ.) Βόλου και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου, πού όπως υπογράμμισε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κ. Θανάσης Σταυρίδης, πρόκειται για χωροταξικά σχέδια με τα οποία επιτυγχάνεται η αειφόρος ανάπτυξη και προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον των περιοχών μελέτης και της ευρύτερης περιοχής του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας και της Νέας Αγχιάλου.

Η σύμβαση της μελέτης υπογράφηκε το 2008 και της Νέας Αγχιάλου το 2012 και έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες από την παρούσα Δημοτική Αρχή έτσι ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι μελέτες, να μην απενταχτούν τα έργα από το πρόγραμμα «ΕΣΠΑ 2007-2013» και ζημιωθεί, έτσι,  οικονομικά ο Δήμος Βόλου.

Με το Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια Π.Σ. Βόλου και Νέας Αγχιάλου επιδιώκεται:

 • Προώθηση της ακτινοβολίας του αστικού κέντρου (Βόλος – Ν.Ιωνία), με την αναβάθμιση του ρόλου του ως κέντρου μεταποίησης με ισχυρή παράδοση, με την ανάδειξή του σε κέντρο τουριστικού προορισμού ποιότητας και με την στήριξη του ρόλου του στους τομείς γνώσης και έρευνας.
 • Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ενίσχυση αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής μελέτης.
 • Υιοθέτηση της αρχής της συμπαγούς πόλης για τη διασφάλιση βιώσιμης περαιτέρω οικιστικής ανάπτυξης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου, με έμφαση στην ποιότητα του οικιστικού περιβάλλοντος.
 • Χωροθέτηση νέων περιοχών οικιστικής ανάπτυξης (επεκτάσεις, εντάξεις).
 • Χωροθέτηση περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης.
 • Αποτελεσματική προστασία / ανάδειξη / αξιοποίηση των φυσικών πόρων της περιοχής μελέτης (αρδευόμενη γεωργική γη, προστατευόμενες περιοχές φυσικού περιβάλλοντος, υδάτινο δυναμικό), των περιοχών αρχαιολογικού-πολιτιστικού ενδιαφέροντος και του Τοπίου.
 • Άμβλυνση των συγκρούσεων χρήσεων γης.

Αναλυτικότερα, το Σχέδιο, μεταξύ των άλλων, προτείνει:

 • Την ένταξη σε πολεοδομικό σχεδιασμό περιοχών για οικιστική χρήση.
 • Τη δημιουργία δεκατεσσάρων (14) Πολεοδομικών Ενοτήτων (Π.Ε.).
 • Τη δημιουργία Περιοχών Παραγωγικών Δραστηριοτήτων .
 • Την οργάνωση των χρήσεων γης.
 • Την αναβάθμιση / βελτίωση του μεταφορικού δικτύου της περιοχής. Την αναβάθμιση / βελτίωση λοιπών τεχνικών υποδομών κ.α.

Το ΦΕΚ της μελέτης βρίσκεται αναρτημένο στον Διαδικτυακό τόπο της αρχής σχεδιασμού: http://epoleodomia.volos.gr/fekgpsvolos

Της Νέας Αγχιάλου

 • Αναλυτικότερα, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νέας Αγχιάλου, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνει:
 • Την ένταξη σε πολεοδομικό σχεδιασμό περιοχών  για οικιστική χρήση.
 • Τη δημιουργία πέντε (5) Πολεοδομικών Ενοτήτων (Π.Ε.).
 • Τη δημιουργία Περιοχής Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΠΑΕΔ).
 • Την οργάνωση των χρήσεων γης του εξωαστικού χώρου.
 • Την αναβάθμιση /βελτίωση του μεταφορικού δικτύου της περιοχής. Προτείνεται παράκαμψη της Νέας Αγχιάλου, κατασκευή οδού σύνδεσης με περιοχή τουρισμού – αναψυχής, βελτίωση πρόσβασης σους οικισμούς του ανατολικού παραλιακού μετώπου κ.α.
 • Την αναβάθμιση /βελτίωση λοιπών τεχνικών υποδομών (ύδρευση, αποχέτευση, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων κ.λπ.).

Το ΦΕΚ της μελέτης βρίσκεται αναρτημένο στον Διαδικτυακό τόπο της αρχής σχεδιασμού: http://epoleodomia.volos.gr/fekgpsanchialos