Βόλος: Σε επ΄αόριστον κατάληψη η Γεωπονία

Νοεμβρίου 24th, 2016 | by admin
Βόλος: Σε επ΄αόριστον κατάληψη η Γεωπονία
Τοπικά
0

Σε επ’ αόριστον κατάληψη της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Φυτόκο, προχωρούν οι φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, μετά από ομόφωνη απόφαση που ελήφθη κατά τη διάρκεια γενικής συνέλευσης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Φοιτητικού Συλλόγου, η απόφαση της κατάληψης ελήφθη ως αντίδραση στην εισαγωγή του άρθρου 36 στο Νομοσχέδιο για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων. Την κινητοποίηση υποστηρίζει το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος.

«Με το άρθρο 36, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο Ν. 4262/14 και μια σειρά υπουργικών αποφάσεων, τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου γ’ του άρθρου 7 του ΠΔ 50/2001, που αφορούν προσόντα (πτυχία) πρόσληψης σε δημόσιους φορείς των υπαλλήλων της ειδικότητας Ιχθυολογίας και καταργείται το ομώνυμο του τίτλου σπουδών του Τμήματος», αναφέρει ο Φοιτητικός Σύλλογος.
Οι φοιτητές τονίζουν ότι το Τμήμα εντάσσει με πληρότητα την ειδικότητα της Ιχθυολογίας στα αντικείμενα της Γεωπονικής επιστήμης και το περιεχόμενο σπουδών του είναι προσαρμοσμένο αποκλειστικά και μόνο σε θέματα υδροβιολογίας, ιχθυολογίας, ιχθυοπαθολογίας υδατοκαλλιεργειών και αλιείας, κατανεμημένα σε πέντε έτη σπουδών με τετράμηνη πρακτική άσκηση και εκπόνηση πρωτότυπης διπλωματικής εργασίας, υπερκαλύπτοντας τους τις απαιτήσεις του Ν. 1474/84 για την εξασφάλιση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για την ειδικότητα της Ιχθυολογίας στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Για τους παραπάνω λόγους οι φοιτητές ζητούν από την υπουργό κ. Γεροβασίλη την άμεση και καθολική απόσυρση του άρθρου 36 ή την προσθήκη εισαγωγικής παραγράφου στην οποία ρητώς να αναφέρεται το ομώνυμο του τίτλου σπουδών για την Ιχθυολογία το οποίο χορηγείται από το Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και των ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με ειδίκευση ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα υδροβιολογίας, ιχθυολογίας, ιχθυοπαθολογίας ή αλιείας, σε Πανεπιστήμια ή ισότιμες με αυτά σχολές ή επιστημονικά εργαστήρια εφαρμοσμένης υδροβιολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, όπως προβλέπεται από τον Ν. 4262/14