Ασφαλτοστρώσεις και διακοπή κυκλοφορίας στο δρόμο Λεχωνίων – Αγριάς

Νοεμβρίου 14th, 2016 | by admin
Ασφαλτοστρώσεις και διακοπή κυκλοφορίας στο δρόμο Λεχωνίων – Αγριάς
Τοπικά
0

Με απόφαση της διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, ταξίαρχου Ιωάν. Τόλια, αποφασίζεται η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Ε.Ο. Βόλου Ζαγοράς (΄Ανω Κλάδος) από την Περιφερειακή οδό Βόλου έως θέση Καράβωμα, και της Ε.Ο. Βόλου Ζαγοράς (κάτω κλάδος) από Αγριά έως Λεχώνια από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 23/12/2016 και κατά τις ώρες 07.30 έως 18.00, λόγω εργασιών συντήρησης ασφαλτοτάπητα, με την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων «Περί κοινής ησυχίας» και «Περί Κυριακής Αργίας».

Η διακοπή θα γίνεται εκ περιτροπής και η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται από το υπόλοιπο τμήμα της οδού. Ο ανάδοχος των εργασιών Εταιρεία, οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται, με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.